tudongsohar@gmail.com 0902403818

Hướng Dẫn

Hướng dẫn tìm nhóm và tham gia nhóm với FBGlobal

HƯỚNG DẪN CHỌN LỌC NHÓM VÀ THAM GIA NHÓM ĐÚNG VỚI LĨNH VỰC KINH DOANH ĐANG CẦN

Bước 1: CHỌN LỌC NHÓM

Tùy theo ngành nghề kinh doanh chúng ta có thể gõ từ khóa để tìm nhóm. Phần mềm có khả năng lọc nhóm như Google Search.

Kết quả tìm nhóm gồm: Tên các nhóm và số thành viên, loại nhómà lưu nhóm vào Excel máy tính.

Bước 2 : XỬ LÝ DANH SÁCH NHÓM

Sau khi tìm nhóm xong, chúng ta sẽ lưu danh sách nhóm lại, tổng hợp vào một Excel. Dùng hàm SORT để lọc danh sách nhóm theo ý muốn.

 Ví dụ: Chỉ chọn những danh sách nhóm công khai cho phép tham gia nhóm


Danh sách nhóm việc làm Đà Nẵng

Danh sách nhóm Chợ Tốt


Bước 3: THAM GIA NHÓM

Sau khi có được danh sách nhóm theo ý muốn. Vào mục: Nhóm à Chọn Nạp danh sách nhóm à Chọn tích vào danh sách nhóm muốn tham gia à Chon tham gia nhóm.

 MỘT VÀI LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH THAM GIA NHÓM

*Mỗi danh sách nhóm chỉ nên dài 50 nhóm. Tham gia  hết danh sách này chuyển qua danh sách kia. Tránh trường hợp nhầm lẫn gửu yêu cầu tham gia nhóm cho những nhóm đã tham gia

*Đối với những tài khoản Facebook mới bắt đầu chạy phần mềm, chỉ nên tham gia nhóm số lượng ít mỗi ngày sau đó tăng lên, tránh trường hợp bị checkpoint. Ví dụ: 10 nhóm/ngàyà20 nhóm/ngàyàcho đến 50nhóm/ngày.

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH TỪ XA