tudongsohar@gmail.com 0914107789

Hướng Dẫn

Hướng dẫn đăng nhập 01 hoặc nhiều tài khoản vào Auto Facebook FBGlobal

Hướng dẫn đăng nhập 01 hoặc nhiều tài khoản vào Auto Facebook FBGlobal

ĐĂNG NHẬP 01 HOẶC NHIỀU TÀI  KHOẢN VÀO FBGLOBAL

Bước 1:
a. Trên trình duyệt Google Chrome, Mozilla Firefox , Cốc cốc….Đăng nhập facebook vào trình duyệt web trước.  

 

b. Trên phần mềm FBGlobal: Chọn nạp facebook từ trình duyệt web : Google Chrome, Mozilla Firefox…..

 
Xuất hiện thông báo,
* Kích chọn “Yes” để bắt đầu sử dụng phần mềm (Như vậy đã nạp thành công 01 tài khoản facebook”

Bước 2 (Nạp tài khoản facebook thứ 2 vào phần mềm):

1. Trường hợp người dùng có 03 trình duyệt:


Ví dụ: trình duyệt Google Chrome, Mozilla Firefox , Cốc cốc.
Bước 1 : Mỗi trình duyệt đăng nhập 01 facebook.
Bước 2 : Trên Phần “Đăng Nhập” của  mềm FBGlobal
Chọn “Trình Duyệt” à Chọn đúng Trình duyệt web nơi đăng nhập  tài khoản facebook-à Chọn “ Nạp”


Xuất hiện thông báo,

 

2 Trường hợp người dùng chỉ có 01 trình duyệt web

 

HƯỚNG DẪN TẠO THÊM NGƯỜI DÙNG, PROFILE TRÊN CHROME, CỐC CỐC

Bước 1: Các bạn mở trình duyệt Chrome, ngay tại mục đầu tiên của trang cài đặt các bạn chọn “Biểu tượng người dùng”

Bước 2: Cửa sổ tạo người dùng hiện lên các bạn nhập tên cho người dùng mới, chọn một hình đại diện và sau đó nhấn THÊM.

Bước 3: Biểu tượng " Facebook Tina Nguyen" xuất hiện màn hình Desktop

Lưu ý: các bạn nên tích chọn vào dòng Tạo lỗi tắt trên màn hình cho người dùng này để Chrome tự động tạo biểu tượng người dùng trên màn hình Desktop, chúng ta sẽ dễ phân biệt người dùng hơn.

Như vậy chúng ta đã tạo thêm người dùng thành công trên trình duyệt Chrome, mỗi người dùng sẽ có một biệu tượng riêng như hình:

 Tiến hành đăng nhập các tài khoản FB vào trình duyệt Profile 1, Profile 2.....

HƯỚNG DẪN NẠP TÀI KHOẢN FB TỪ NGƯỜI DÙNG,FROFILE CHROME, CỐC CỐC VÀO FBGLBAL

Bước 1: Trên trình duyệt người dùng  Profile 1, Profile 2 Profile 3……

 Tiến hành đăng nhập facebook vào trình duyệt web

Bước 2: Mở phần mềm FBGlobal. Chọn trình duyệt Google Chrome Chọn “Yes”  Chọn tên trình duyệt mới đặt tên  Nhấn “Chọn” để nạp facebook thứ 2, thứ 3…  vào phần mềm

d. Các tài  khoản tiếp theo tương tự như vậy. Trong cùng một lúc FBGlobal chạy được 03 tài khoản song song

****** CHÚC QUÝ KHÁCH HÀNG THÀNH CÔNG VÀ THỊNH VƯỢNG******

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH TỪ XA