tudongsohar@gmail.com 0902403818

Hướng Dẫn

Đăng tường, bình luận tương tác nhóm

Để khách hàng trên nhóm biết được sản phẩm, dịch vụ của Quý khách hàng. Chúng ta tiến hành đăng nội dung lên tường của nhóm, hoặc bình luận nội dung cần quảng cáo đến nhóm.

1. Hướng dẫn Đăng tường lên nhóm

Bước 1: Chọn danh sách nhóm cần đăng

Bước 2: Chọn nội dung cần đăng đã soạn trong phần “Soạn Tin”

Bước 3: Chọn Đăng tường


2. Hướng dẫn Bình luận lên nhóm

Bước 1: Chọn danh sách nhóm cần đăng

Bước 2: Chọn nội dung cần đăng đã soạn trong phần “Soạn Tin”

Bước 3: Chọn Viết bình luận

LƯU Ý KHI THỰC HIỆN CÁC THAO TÁC NHÓM.

Đối với cùng 1 danh sách nhóm

-Đã thực hiện đăng tường rồi không thực hiện nhắn tin và bình luận nhóm

-Để đảm bảo khách hàng like tin đăng tường của mình, không nên thực hiện 02 chức năng tương tự cùng lúc như vừa đăng tường vừa bình luận

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH TỪ XA