tudongsohar@gmail.com 0902403818

Hướng Dẫn

Nhắn tin, bình luận tương tác page

HƯỚNG DẪN ĐĂNG TƯỜNG, NHẮN TIN, BÌNH LUẬN TƯƠNG TÁC PAGES

Để khách hàng trên page biết được sản phẩm, dịch vụ của Quý khách hàng. Chúng ta tiến hành đưa nội dung quảng cáo qua đăng tường nhắn tin cho page hoặc bình luận page.

Bước 1 : Hướng dẫn Đăng tường

- Chọn nội dung cần đăng tường đã soạn trong phần “Soạn Tin”              

- Chọn danh sách page muốn đăng tường

- Chọn  Đăng tường


Bước 2 : Hướng dẫn Bình luận

- Chọn nội dung cần bình luận đã soạn trong phần “Soạn Tin”                 

- Chọn danh sách pages muốn bình luận

- Chọn Viết bình luận


Bước 3 : Hướng dẫn Nhắn tin

- Chọn nội dung cần nhắn tin  đã soạn trong phần “Soạn Tin”                  

- Chọn danh sách page muốn nhắn tin

- Chọn Gửi Tin 


LƯU Ý KHI THỰC HIỆN CÁC THAO TÁC PAGES

Đối với cùng 1 danh sách page

- Đã thực hiện bình luận rồi không thực hiện nhắn tin

- Để đảm bảo khách hàng thích tin bình luận của mình, không nên thực hiện 02 chức năng tương tự cùng lúc như vừa nhắn tin vừa bình luận


CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH TỪ XA