tudongsohar@gmail.com 0902403818

Hướng Dẫn

Chọn lọc bạn bè theo tiêu chí và kết bạn

HƯỚNG DẪN LỌC BAN BÈ THEO KHU VỰC, ĐỘ TUỔI, GIỚI TÍNH, NGHỀ NGHIỆP VÀ KẾT BẠN

 Bước 1: Tìm bạn bè : Có 04 cách để lấy danh sách bạn bè

1.Tìm Bạn theo gợi ý của Facebook theo 1 từ khóa bất kỳ

-Trên mục “Cá Nhân” à Gõ từ khóa muốn tìm bạn bè à Chọn “Tìm” àChúng ta sẽ có được danh sách bạn bè

-Có thể chọn bạn bè theo các tùy chọn phía dưới: Nơi sống, quê quán, giới tính…

-Kết qủa cho ra danh sách đúng theo từng khu vực hoặc tiêu chí mong muốn


2.Tìm theo bạn của bạn bè (Quét UserID) bạn của bạn bè

 Trên mục “Bạn bè” àChọn lấy danh sách bạn bè àChọn “Quét UserID” àChọn “Quét và lọc” hoặc quét nhanh àChúng ta sẽ có được danh sách bạn bạn bè.

-Có thể chọn bạn bè theo các tùy chọn phía dưới: Nơi sống, quê quán, giới tính…

-Kết qủa cho ra danh sách đúng theo từng khu vực hoặc tiêu chí mong muốn


3.Tìm bạn thông qua các nhóm.

Quét UserID danh sách thành viên của các nhóm bất kỳ.

Trong mục “ Nhóm” à Chọn “ Lấy danh sách nhóm” hoặc nạp vào hoặc tìm theo từ khóa àTick vào nhóm muốn quét thành viên èChọn Quét UserID àChọn “Quét và lọc” hoặc “Quét nhanh” èChúng ta sẽ có được danh sách các thành viên của nhóm

-Có thể chọn bạn bè  theo các tùy chọn phía dưới: Nơi sống, quê quán, giới tính…

-Kết qủa cho ra danh sách đúng theo từng khu vực hoặc tiêu chí mong muốn


4.Tìm bạn thông qua page.

-Quét UserID danh sách thành viên đã thích page àChúng ta sẽ có được danh sách các thành viên thích 1 page nào đó bất kỳ.

Trong mục “Page” àChọn “ Lấy danh sách page” hoặc nạp vào hoặc tìm theo từ khóa àTick vào page muốn quét thành viên èChọn Quét UserID àChọn “Quét và lọc” hoặc “Quét nhanh”

-Có thể chọn bạn bè  theo các tùy chọn phía dưới: Nơi sống, quê quán, giới tính…

-Kết qủa cho ra danh sách đúng theo từng khu vực hoặc tiêu chí mong muốn

 

Bước 2: XỬ LÝ DANH SÁCH BẠN BÈ

 Sau khi tìm bạn xong, chúng ta sẽ lưu danh sách bạn bè lại, tổng hợp vào một Excel. Dùng hàm SORT để lọc bạn bè theo ý muốn.

Ví dụ: Danh sách khánh hàng đang sống tại Đà Nẵng


Danh sách khách hàng đang sống Hà Nội


Danh sách khách hàng ở Đăk Lăk


Danh sách những bạn bè chưa kết hôn


Những bạn bè có cùng độ tuổi


Chỉ những bạn nữ sống tại Hồ Chí Minh


BƯỚC 3: KẾT BẠN

 Sau khi có được danh sách bạn bè theo ý muốn.

Vào mục: Cá Nhân àChọn Nạp danh sách bạn bè àChọn tích vào danh sách bạn bè muốn kết bạn àChọn gửi yêu cầu kết bạn

MỘT VÀI LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH KẾT BẠN

*Mỗi danh sách kết bạn chỉ nên dài 200 bạn. Kết bạn hết danh sách này chuyển qua danh sách kia. Tránh trường hợp nhầm lẫn gửi yêu cầu kết bạn cho những bạn bè đã gửi rồi hoặc đã kết bạn

*Đối với những tài khoản Facebook mới bắt đầu chạy phần mềm, chỉ nên kết bạn số lượng ít mỗi ngày sau đó tăng lên, tránh trường hợp bị checkpoint. Ví dụ: 30 bạn/ngàyà40 bạn/ngàyà cho đến 200 bạn/ngày

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH TỪ XA