tudongsohar@gmail.com 0914107789

Hướng Dẫn

Hướng dẫn quét hồ sơ của danh dách UserID bất kỳ bằng Auto Facebook FBGlobal

Hướng dẫn quét hồ sơ của danh dách UserID bất kỳ bằng Auto Facebook FBGlobal

HƯỚNG DẪN QUÉT HỒ SƠ USER ID

Mục đích quét Userid: 

à Chọn lọc bạn bè theo giới tính, quê quán, nơi sống

à Chọn lọc đối tượng khách hàng tiềm năng theo nhu cầu

Ở mục này chúng tôi hướng dẫn khách hàng:

Quét Hồ Sơ phần User ID
Bước 1: Nạp Danh sách cần Quét hồ sơ
-Trên phần mềm FBGlobal à Chọn “Nạp” à Chọn File UserIDList cần quét hồ sơ à Chọn “Open” để nạp danh sách cần quét. 

Bước 2: Tùy chọn Quét hồ sơ User ID theo các trường lọc
- Quét hồ sơ theo Số điện thoại
- Quét hồ sơ theo Email 
- Quét hồ sơ theo Giới tính
- Quét hồ sơ theo Ngày sinh
- Quét hồ sơ theo Quê quán
- Quét hồ sơ theo Nơi sống
- Quét hồ sơ theo Nghề nghiệp
- Quét hồ sơ theo Trường trung học
- Quét hồ sơ theo Trường đại học

Bước 3: Tiến hành Quét thông tin theo trường lọc đã chọn
Sau khi thực hiện chọn lọc các thao tác ở bước 1,2. Ta thực hiện tích chọn danh sách bạn bè theo mục. Sau đó chọn Quét thông tin để liệt kê hồ sơ đã quét theo mục 


****** CHÚC QUÝ KHÁCH HÀNG THÀNH CÔNG VÀ THỊNH VƯỢNG******

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH TỪ XA