tudongsohar@gmail.com 0902403818

Hướng Dẫn

Hướng dẫn quét và lọc thông tin bạn bè

HƯỚNG DẪN QUÉT NỘI DUNG HOT NHẤT TRÊN FACEBOOK VÀ LỌC THÔNG T IN BẠN BÈ

Bước 1:QUÉT NỘI DUNG HOT NHẤT TRÊN DÒNG THỜI GIAN

-Chọn lấy danh sách bạn bè, hoặc có thể nạp từ danh sách có sẳn

à Tick vào danh sách muốn quét dòng thời gian à chọn “Dòng thời gian” à Chọn “Thực hiện” có thể chọn quét theo tiêu chí hoặc quét hết

Kết quả quét dòng thời gian sẽ cho ra được hiện nay bạn bè mình đang đăng những nội dung gì và số lượt thích, bình luận….Dựa vào kết quả này để xem bài đăng nào đang hot nhất…

Bước 2: LỌC THÔNG TIN BẠN BÈ

-Chọn lấy danh sách bạn bè, hoặc có thể nạp từ danh sách có sẳn

-Tick vào danh sách chọnà Chọn ” Quét hồ sơ”Kết quả quét hồ sơ lọc ra được:

Tên bạn bè /Ngày sinh/Quê quán/Nơi sống/Nghề nghiệp/Tuổi/Giới tính

Dựa vào thông tin chọn lọc và phân tích này chúng ta có thể:

+Dùng để bán sản phẩm phù hợp cho từng  đối tượng

+Hủy kết bạn đối với những bạn bè không phù hợp với mục đích face

+Kết thêm bạn mới đúng với tệp đã có sẳn

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH TỪ XA