tudongsohar@gmail.com 0902403818

Hướng Dẫn

Hướng dẫn quản lý page

HƯỚNG DẪN TÌM PAGES VÀ THÍCH PAGE THEO LĨNH VỰC KINH DOANH

Bước 1: CHỌN LỌC PAGES

Tùy theo ngành nghề kinh doanh chúng ta có thể gõ từ khóa để tìm PAGE.

Phần mềm có khả năng lọc PAGES như Google Search.

Kết quả tìm pages gồm: Tên các pages và số người thích pages, loại pages à lưu pages vào Excel máy tính.Bước 2 : XỬ LÝ DANH SÁCH PAGES

Sau khi tìm pages xong, chúng ta sẽ lưu danh sách pages lại, tổng hợp vào một Excel.. Dùng hàm SORT để lọc danh sách page theo ý muốn.

Ví dụ: Danh sách page thời trang


         Danh sách Pages cưới hỏi


Bước 3: THÍCH PAGE

Sau khi có được danh sách pages theo ý muốn. Vào mục: Page à Chọn Nạp danh sách pages à Chọn tích vào danh sách pages muốn thích à Chon Thích page


MỘT VÀI LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH THÍCH PAGE

*Mỗi danh sách pages chỉ nên dài 100 pages. Thích hết danh sách này chuyển qua danh sách kia.

*Đối với những tài khoản Facebook mới bắt đầu chạy phần mềm, chỉ nên thích pages số lượng ít mỗi ngày sau đó tăng lên, tránh trường hợp bị checkpoint

Ví dụ: 50 pages/ngày à60 pages/ngàyàcho đến 100pages/ngày.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH TỪ XA