HƯỚNG DẪN ĐĂNG TIN TUYỂN DỤNG FACEBOOK TRÊN PHẦN MỀM FBGLOBAL

HƯỚNG DẪN ĐĂNG TIN TUYỂN DỤNG FACEBOOK TRÊN PHẦN MỀM FBGLOBAL
I./Chức năng này hỗ trợ người dùng:
-Đăng tin tuyển dụng lên các diễn đàn nhóm và úp tin làm mới liên tục.
-Đăng tin với tư cách Fanpage /cá nhân và thể hiện rõ tên công ty tuyển dụng.
-Đặt câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm/câu hỏi mở/ lựa chọn cho ứng viên.
-Đưa Location vào nội dung tuyển dụng giúp ứng viên dễ dàng xác định được vị trí công ty ứng tuyển.
-Nút: “Liên hệ/Ứng tuyển” trên tin tuyển dụng, giúp ứng viên thuận lợi hơn trong quá trình nộp hồ sơ.

II./Thao tác thực hiện như sau:
Bước 1Đăng nhập vào FBGlobal
-Kích chọn “ Tên tài khoản muốn thao tác”  à “Nhóm”à “Đăng tường” à “Đăng nhóm tuyển dụng”
-Người dùng điền nội dung muốn tuyển dụng vào Form “Sửa mẫu tuyển dụng”
à Chọn “Xác nhận”


Bước 2Soạn nội dung và đăng tin tuyển dụng
a)Người dùng nhập nội dung muốn đăng tuyển vào mục: Nội dung/mô tả
b)Chọn nhóm muốn đăng
c)Kích chọn: Đăng nhóm tuyển dụng
d)Chọn “Đăng tường

Bước 3Kiểm tra kết quả đăng tường
*Người dùng kích đối vào link bài đăng ở phần “ Nhật ký đăng tường” để xem kết quả tuyển dụng.
*Ứng viên có thể kích vào nút “ Ứng tuyển” để nộp hồ sơ


Bước 4 : Lưu ý
*Khi đằng tin tuyển dụng thành công trên nhóm, người dùng nên chạy chức năng “Úp tin” để tăng tương tác, tiếp cận nhiều ứng viên hơn.
*Khi hết lượt đăng trên 1 ngày. Người dùng có thể sử dụng tài khoản khác hoặc Fanpage để tiếp tục đăng tin tuyển dụng.
*Nên ramdom nhiều nội dung tuyển dụng để hạn chế checkpoint tài khoản.
*Nên tham gia nhiều nhóm để nâng cao hiệu quả tuyển dụng.


******CHÚC QUÝ KHÁCH HÀNG THÀNH CÔNG VÀ THỊNH VƯỢNG*******
;

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH TỪ XA

  • ultraviewer
  • teamviewer