Mời vào nhóm trên phần mềm FBglobal

HƯỚNG DẪN MỜI VÀO NHÓM

            Để giúp bạn xây dựng một cộng đồng cho riêng mình. Một nhóm do chính bạn làm quản trị với rất nhiều thành viên.
            Bạn có thể đăng bài quảng cáo, ghim bài ở đầu nhóm, tương tác với mọi người và nuôi dưỡng mối quan hệ khách hàng.
            Công ty Sohar ra mắt chức năng “ Mời vào nhóm” số lượng lớn hàng loạt chỉ với 1 click.

Hướng dẫn mời vào nhóm:
Bước 1:
 “Chọn lấy danh sách bạn bè”
Bước 2: Chọn Số lượng bạn bè muốn mời vào nhóm
Bắt đầu từ vị trí:     Giới hạn vị trí chị định khi bắt đầu chạy

Kết thúc ở vị trí:     Giới hạn vị trí chị định để dừng tiến trình
Bước 3: Chọn nhóm muốn mời bạn bè vào.
-Nhóm muốn mời bạn bè thành công là nhóm bạn đã tham gia.
Bước 4: Chọn “Dùng Browser.
Bước 5: Chọn “Bắt đầu.
*Lưu ý:

-Mỗi lần nên chọn tối đa 1000 bạn bè cho 1 tiến trình.
-Phần mềm gửi lời mời đồng thời cùng lúc cho 1000 bạn bè không phải chỉ gửi cho 1 người.
-Số lượng gửi lời mời: Không giới hạn số lượng gửi trong 1 ngày.


;

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH TỪ XA

  • ultraviewer
  • teamviewer