Hướng Dẫn

Hướng dẫn đăng nhóm tuyển dụng việc làm trên phần mềm FBGlobal

Hướng dẫn đăng nhóm tuyển dụng việc làm trên phần mềm FBGlobal

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHÓM TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM TRÊN PHẦN MỀM FBGLOBAL
Thao tác thực hiện như sau:
Bước 1Đăng nhập vào FBGlobal
-Kích chọn “ Tên tài khoản muốn thao tác”  à “Nhóm”à “Đăng tường” à “Đăng nhóm tuyển dụng”
-Người dùng điền nội dung muốn tuyển dụng vào Form “Sửa mẫu tuyển dụng”
à Chọn “Xác nhận”


Bước 2Soạn nội dung và đăng tin tuyển dụng
a)Người dùng nhập nội dung muốn đăng tuyển vào mục: Nội dung/mô tả
b)Chọn nhóm muốn đăng
c)Kích chọn: Đăng nhóm tuyển dụng
d)Chọn “Đăng tường


Bước 3
Kiểm tra kết quả đăng tường
*Người dùng kích đối vào link bài đăng ở phần “ Nhật ký đăng tường” để xem kết quả tuyển dụng.
*Ứng viên có thể kích vào nút “ Ứng tuyển” để nộp hồ sơ


Bước 4 :
 Lưu ý
*Khi đằng tin tuyển dụng thành công trên nhóm, người dùng nên chạy chức năng “Úp tin” để tăng tương tác, tiếp cận nhiều ứng viên hơn.
*Khi hết lượt đăng trên 1 ngày. Người dùng có thể sử dụng tài khoản khác hoặc Fanpage để tiếp tục đăng tin tuyển dụng.
*Nên ramdom nhiều nội dung tuyển dụng để hạn chế checkpoint tài khoản.
*Nên tham gia nhiều nhóm để nâng cao hiệu quả tuyển dụng.
******CHÚC QUÝ KHÁCH HÀNG THÀNH CÔNG VÀ THỊNH VƯỢNG*******CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH TỪ XA

  • ultraviewer
  • teamviewer