Hướng Dẫn

Hướng dẫn tìm bạn bè theo khu vực và kết bạn tự động với Auto facebook FBglobal

Hướng dẫn tìm bạn bè theo khu vực và kết bạn tự động bằng phần mềm FBGlobal

HƯỚNG DẪN KẾT BẠN TỰ ĐỘNG
Bước 1: Nạp danh sách UserID để kết bạn
Danh sách này có thể là:
1. Bạn của bạn bè
2. Thành viên của nhóm
3. Thành viên thích bài viết trên page
4. Bạn của UserID.

Bước 2: Tích chọn đối tượng muốn kết bạn –
à chọn kết bạn
HƯỚNG DẪN LỌC BAN BÈ THEO KHU VỰC, ĐỘ TUỔI, GIỚI TÍNH, NGHỀ NGHIỆP VÀ KẾT BẠN
Bước 1: Tìm bạn bè : Có 04 cách để lấy danh sách bạn bè (Tham khảo bên dưới) Sau khi tìm xong lưu danh sách vào máy.
Bước 2: Kết bạn: Nạp danh sách đã lưu vào mục “cá nhân”. Chọn Kết bạn
 
BỐN CÁCH ĐỂ CHỌN LỌC DANH SÁCH KẾT BẠN
a.Tìm Bạn theo gợi ý của Facebook theo 1 từ khóa bất kỳ
- Trên mục “Cá Nhân” à Gõ từ khóa muốn tìm bạn bèà Chọn “Tìm” -à Chúng ta sẽ có được danh sách bạn bè
- Có thể chọn danh sách theo các tùy chọn phía dưới: Nơi sống, quê quán, giới tính…
- Kết qủa cho ra danh sách đúng theo từng khu vực hoặc tiêu chí mong muốn

 

 b.Tìm theo bạn của bạn bè (Quét UserID) bạn của bạn bè

- Trên mục “Bạn bè” àChọn lấy danh sách bạn bè à Chọn “Quét UserID” àChọn “Quét và lọc” hoặc quét nhanh àChúng ta sẽ có được danh sách bạn bạn bè.
- Có thể chọn danh sách theo các tùy chọn phía dưới: Nơi sống, quê quán, giới tính…
- Kết qủa cho ra danh sách đúng theo từng khu vực hoặc tiêu chí mong muốn

 

c.Tìm bạn thông qua các nhóm.  
- Quét UserID danh sách thành viên của các nhóm bất kỳ Trên mục “ Nhóm” à Chọn “ Lấy danh sách nhóm” hoặc nạp vào hoặc tìm theo từ khóa à Tick vào nhóm muốn quét thành viên
Chọn Quét UserID à Chọn “Quét và lọc” hoặc “Quét nhanh”
 Chúng ta sẽ có được danh sách các thành viên của nhóm
- Có thể chọn danh sách theo các tùy chọn phía dưới: Nơi sống, quê quán, giới tính…
- Kết quả cho ra danh sách đúng theo từng khu vực hoặc tiêu chí mong muốn 

d.Tìm bạn thông qua page.
Quét UserID danh sách thành viên đã thích page 
à Chúng ta sẽ có được danh sách các thành viên thích 1 page nào đó bất kỳ.
 Trên mục “ Page” 
à Chọn “ Lấy danh sách page” hoặc nạp vào hoặc tìm theo từ khóa àTick vào page muốn quét thành viên
Chọn Quét UserID 
à Chọn “Quét và lọc” hoặc “Quét nhanh”
- Có thể chọn danh sách theo các tùy chọn phía dưới: Nơi sống, quê quán, giới tính…
- Kết qủa cho ra danh sách đúng theo từng khu vực hoặc tiêu chí mong muốn

MỘT VÀI LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH KẾT BẠN
*Mỗi danh sách kết bạn chỉ nên dài 200 bạn. Kết ban  hết danh sách này chuyển qua danh sách kia. Tránh trường hợp nhầm lẫn gửi yêu cầu kết bạn cho những bạn bè đã gửi rồi hoặc đã kết bạn
*Đối với những tài khoản Facebook  mới bắt đầu chạy phần mềm, chỉ nên kết bạn số lượng ít mỗi ngày sau đó tăng lên, tránh trường hợp bị checkpoint 
Ví dụ: 20 bạn/ngày 
à30 bạn/ngàyà cho đến 100.
****** CHÚC QUÝ KHÁCH HÀNG THÀNH CÔNG VÀ THỊNH VƯỢNG******

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH TỪ XA

  • ultraviewer
  • teamviewer