Hướng Dẫn

Hướng dẫn nhắn tin tự động đến danh sách UserID bất kỳ bằng Auto Facebook FBGlobal

Hướng dẫn nhắn tin tự động đến danh sách UserID bất kỳ bằng Auto Facebook FBGlobal

               NHẮN TIN USER ID

Mục đích nhắn tin User ID : 
àQuảng cáo sản phẩm đến tất cả khách hàng phù hợp thông qua User ID đã tìm kiếm
àTăng tính chuyên nghiệp và hiệu quả hơn trong quá trình kinh doanh
Ở mục này chúng tôi hướng dẫn khách hàng:
Nhắn tin User ID
Bước 1:
  Nạp Danh sách User ID cần nhắn tin
-Trên phần mềm FBGlobal à Chọn “Nạp” àKết quả hiển thị Danh sách User ID cần nhắn tin
Bước 2:  Chọn danh sách User ID cần nhắn tin
-Tích chọn vào ô chọn Tất cả để Nhắn tin cho tất cả User ID
-Tích chọn vào từng ô tương ứng với User ID để Nhắn tin cho User ID đã chọn

Bước 3:  Chọn “Gửi tin” để thực hiện
Sau khi thực hiện tất cả thao tác ở bước 1,2. Ta thực hiên “Gửi tin” cho user id tương ứng với danh sách user id đã chọn

 
MỘT VÀI LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH NHẮN TIN USER ID
*Mỗi danh sách user id chỉ nên dài 200 user id. Nhắn tin hết danh sách user id này chuyển qua danh sách user id kia. Tránh trường hợp nhầm lẫn chọn những user id đã gửi tin
*Đối với những tài khoản Facebook mới bắt đầu chạy phần mềm, chỉ nên nhắn tin user id với số lượng ít mỗi ngày sau đó tăng lên, tránh trường hợp facebook bị checkpoint
Ví dụ: 30 user id /ngày à40 user id /ngàyà cho đến 200 user id /ngày

****** CHÚC QUÝ KHÁCH HÀNG THÀNH CÔNG VÀ THỊNH VƯỢNG******

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH TỪ XA

  • ultraviewer
  • teamviewer