Hướng Dẫn

Hướng dẫn quản lý kết bạn trên phần mềm quảng cáo facebook FBGlobal

Hướng dẫn quản lý kết bạn trên phần mềm quảng cáo facebook FBGlobal

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ KẾT BẠN TRÊN PHẦN MỀM FBGLOBAL
 
a. Hướng dẫn Hủy yêu cầu kết bạn đã gửi
Phần này cho phép người dùng: Hủy yêu cầu kết bạn đã gửi, đối với những UserID đã gửi nhưng chưa được đồng ý kết bạn
Ghi chú: Mỗi tài khoản được gửi tối đa 1000 lời mời kết bạn. Nếu UserID được gửi chưa đồng ý kết bạn thì tài khoản đó không được gửi nữa.
-Tiến hành hủy yêu cầu kết bạn đã gửi à Để tiếp tục gửi yêu cầu kết bạn cho UserID khác
Bước 1:
Chọn mục “ Cá nhân” àChọn “Quản lý kết bạn” à Chọn Liệt kê “Yêu cầu kết bạn đã gửi 
Bước 2:
Kích chọn đối tượng muốn hủy yêu cầu 
à Chọn “ Hủy Yêu cầu”

 

b)Hướng dẫn Xác nhận đồng ý kết bạn tự động

Phần này cho phép người dùng: Xác nhận đồng ý tất cả các lời mời kết bạn đã nhận.
Bước 1:
Kích chọn mục “ Cá nhân” 
àChọn Liệt kê lời mời kết bạn đã nhận
Bước 2:
Kích chọn đối tượng muốn xác nhận kết bạn à Chọn “Xác nhận kết bạn”

                  ****** CHÚC QUÝ KHÁCH HÀNG THÀNH CÔNG VÀ THỊNH VƯỢNG******

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH TỪ XA

  • ultraviewer
  • teamviewer